కవితా స్రవంతి

బాటసారిని

-శిష్ట్లా. వి.యల్.యన్.శర్మ

నేనొక బాటసారిని
ఈ అనంత విశ్వంలో
నా వంతు పాత్ర పోషిస్తున్న నటుణ్ణి!

జీవన వేద వాదానికి
నాదమై ప్రభవిస్తున్న ప్రాణిని!
తిరోగమన పురోగమనాలలో
మునకలు వేస్తున్న అనుభూతిని!

రాగద్వేషాల రంగుల తెరపై
ఆలపిస్తున్న జీవన స్వరాన్ని!
తరాల స్వరాల నదుల అలలపై
సాగిపోతున్న పడవను!

విశ్వం అంచులు చూడాలని
అంతరిక్షాన్ని అందుకోవాలనీ
అనుక్షణం తపిస్తున్న ఆశావహుణ్ణి!

వాదాల కతీతమైన జ్ఞానమేదో
మేధస్సుతో మథిస్తున్న తాత్వికుణ్ణి!

స్వాప్నిక ప్రపంచంలో
స్నానం చేసే ఊహల వికాసాన్ని!

కర్త కర్మ క్రియల రూపాన్నై
వర్తమాన జగత్తును నడుపుతున్న మానవుణ్ణి!
నేనొక బాటసారిని!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked