చిత్ర రంజని

చిత్రరంజని-August 2017

చిత్ర రంజని
దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి (నవంబర్ 1, 1897 – ఫిబ్రవరి 24, 1980) తెలుగులో భావకవిత్వమనగానే మొదట స్ఫురణకు వచ్చేది కృష్ణశాస్త్రి. నెత్తిపై గిరజాల జుట్టు, భుజంపై చెరగని కండువా భావకవిని వర్ణించటానికి ఉపయోగపడే చిహ్నాలుగా కూడా నిలిచాయి. వీరిని తెలుగు కవిత్వ ప్రపంచంలో 'ఆంధ్రా షెల్లీ' అని పిలవడం కూడా కద్దూ. భావకవిత్వంలో ప్రణయ, విరహ, విషాద, ఆత్మాశ్రయ మొదలగు రీతుల్లో కలకాలం గురుండీపోయే కవిత్వం రాసారు. వీరి రచనలు అనగానే వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేవి - అమృతవీణ, శ్రీ ఆండాళ్ళు తిరుప్పావు కీర్తనలు, మేఘమాల, కృష్ణపక్షము, ప్రవాసము, ఊర్వశి, దీపావళి, మహతి వీరి గేయం 'జయ జయ ప్రియభారత జనయిత్రీ దివధాత్రి ' ఇతర ప్రసిద్ధ దేశభక్తి గేయాలకు తీసిపోదు.

చిత్రరంజని-july 2017

చిత్ర రంజని
-రషీద కజీజి (Rashida Kajiji) ఎండాకాలం వచ్చిందంటే బళ్ళకు సెలవు. చలి పూర్తిగా తుడుచుకొని పోతుంది. మామిడిపళ్లు, చల్లని సాయంకాలాలు, చెరువులో ఈతలు, ఇంకా ఎన్నెన్నో సంబరాలు. సముద్రం పక్కనున్న వాళ్లు ఎంతో అదృష్టవంతులు. సముద్రతీరంలో ఈతచెట్లు, స్వఛ్ఛంగా మిలమిల మెరిసే నీళ్ళూ, దురంగా ఉన్న లైట్ హౌస్... అక్రిలిక్ పేయింట్లతో, కాన్వాస్ పై వేసిన చిత్రమిది.
అక్రిలిక్ పేయింటింగ్స్ వేసిన చిత్రం

అక్రిలిక్ పేయింటింగ్స్ వేసిన చిత్రం

చిత్ర రంజని
- రషీద కజీజీ (Rashida Kajiji) మార్చి నెలలో వుమెన్స్ డే జరుపుకొన్నాము. మే నెల 9న అమెరికాలో టీచర్స్ డే, అలాగే 14న మదర్స్ డే వస్తున్నాయి. స్త్రీ చేస్తున్న సేవలను కొనియాడుతూ ఉజ్జ్వల (Bright) పసుపు వర్ణం నేపథ్యంలో చతురస్రాకార కాన్వాసుపై అక్రిలిక్ పేయింటింగ్స్ వేసిన చిత్రం.
వసంతాగమనం

వసంతాగమనం

చిత్ర రంజని
వసంతాగమనం - రషీద కజీజీ (Rashida Kajiji) నూతన సంవత్సరం, వసంతకాలం, అందమైన పూలు మొదటిసారిగా వికసించడం, వసంతకాంతపు స్వాగతం పలుకుదాం. పెద్ద కాన్వాసుపై ఏక్రిలిక్ మరియు ఆయిల్ చిత్రమిది. హేవలంబికి స్వాగతం!  Happy Spring Time!!
చిత్రరంజని – ప్రశాంతత

చిత్రరంజని – ప్రశాంతత

చిత్ర రంజని
- చిత్రకారిణి: రషీద కజీజి చూడగానే మనసుకు ఉపశమనం కలిగించే నీలి రంగుతో క్రమశిక్షణ, సమతుల్యం ప్రదర్శిస్తూ పేర్చబడిన రాళ్లు ఏక్రిలిక్ రంగులతో కాన్వాస్ పై వేసిన చిత్రమిది.