ఈ మాసం సిలికానాంధ్ర

అన్నమాచార్య 610వ జయంతి ఉత్సవం

ఈ మాసం సిలికానాంధ్ర
610వ అన్నమయ్య జయంత్యుత్సవం - అమెరికా ప్రాంతీయ పోటీలు సిలికానాంధ్ర మే నెల 25, 26, 27 తేదీలలో కాలిఫోర్నియాలోని మిల్పీటస్ నగరంలొ 610వ అన్నమయ్య జయంత్యుత్సవాన్ని బారీగా చేయటానికి తలపెట్టింది. ఈ కార్యక్రమంలో జరుగనున్న సంగీతం, నాట్యం తుదిపోటీల్లో పాల్గొనటానికి అభ్యర్థులను అమెరికాలోని నాలుగు నగరాల్లో ప్రాంతీయ పోటీలను నిర్వహించి ఎంపిక చేసింది. ఆ నగరాల్లోని ఫోటోలు కొన్ని అందిస్తున్నాము. కాలిఫోర్నియా న్యూ జెర్సీ వర్జీనియా డాల్లస్

ఈ మాసం సిలికానాంధ్ర నవంబర్ 2017

ఈ మాసం సిలికానాంధ్ర
2017 అక్టోబర్ 7న న్యూజెర్సీ పట్టణంలో జరిగిన 'తెలుగు సాంస్కృతికోత్సవం' ఛాయాచిత్రాలను ఈ కింది లంకెలో చూడండి. https://bytegraph.smugmug.com/NJSiliconandhraOct2017/n-T8g5zX/