ఈ మాసం సిలికానాంధ్ర

తెలుగాట-ఇదొక తిరకాటం

ఈ మాసం సిలికానాంధ్ర
దీపావళి పండుగ, అక్టోబర్ 30 నాడు సిలికానాంధ్ర-TV9 సంయుక్త నిర్వహణలో ప్రారంభమైన తెలుగాట-ఇదొక తిరకాటం! కార్యక్రమాన్ని ఇండియాలో ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10:30కు, అమెరికాలో ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో 1:30 PM PST/4:30 PM ESTల్లో చూసి మీ అభిప్రాయాలను తెలియజేయండి.