జగమంత కుటుంబం

Footloose and fancy free with Dr. Sunil Kothari

జగమంత కుటుంబం
e-mail: sunilkothari1933@gmail.com 5th International Kuchipudi Dance Convention Photos: Avinash Pasricha January 17, 2017 With the division of Andhra Pradesh in Telangana State and new Andhra Pradesh state, the Kuchipudi village now belongs to Andhra Pradesh with its new capital Amaravathi.  In order to celebrate the formation of new Andhra Pradesh State under its Chief Minister Nara Chandrababu Naidu, Anand Kuchibhotla, Founder /Chairman of Silicon Andhra from USA, organized in collaboration with Dept of Language and Culture, Govt of Andhra Pradesh, the  5th International Kuchipudi Dance Convention at Vijayawada at specially constructed venue next to Indira Gandhi Stadium from 23rd to 25th December 2016. Known for his flawless organizing capacities, Anand Kuchibhotla with Silicon

అందెశ్రీ

జగమంత కుటుంబం
గత డిసెంబర్ నెలలో హైద్రాబాదులో జరిగిన పుస్తక ప్రదర్శనలో తెలంగాణ రాష్ట్రగీతాన్ని రచించిన అందెశ్రీ ని తాటిపాముల మృత్యుంజయుడు కలుసుకొన్న చిత్రం. అలాగే, ఆ గీతాన్ని కూడా కింద చదవండి.