కవితా స్రవంతి

ఋతు గీతం

కవితా స్రవంతి
-వెన్నెల సత్యం రాత్రి నిద్ర పట్టని మహానగరం రోడ్లన్నీ ఆవలింతలతో జోగుతున్నాయి! బయటికి అడుగు పెడ్తున్న మనుషులంతా టోపీల్తో మంకీ లై పోతున్నారు!! కిటికీ పక్షులు రెక్కలు విదిల్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ వణుకుతున్నాయి! చెట్ల ఆకులు లోలోపల భయపడుతూ మంచు ముత్యాలు రాలుస్తున్నాయి!! బకెట్లో నీళ్ళు కరచాలనం చేయబోతే కస్సుమంటూ కరుస్తున్నాయి! చలితో పోరాడలేక దేహంలో రక్త కణాలు గడ్డకడ్టుకు పోతున్నాయి!! ఏ తోడూ లేని ఒంటరి జీవులు పంజా విసిరే చలిపులి మీద తిట్లదండకం వల్లిస్తున్నారు! తోడు దొరికిన అదృష్టవంతులు రాగాల దుప్పట్లో చేరి యుగళ గీతాలు పాడుతున్నారు!! పాల బుగ్గల పాపాయిలు ఋతువుల దోబూచులాటని పసి పాదం తో తన్నేసి వెచ్చని అమ్మ ఒడిలో ఆదమరిచి నిద్రిస్తున్నారు!!! ****

ప్రేమలేఖ

కవితా స్రవంతి
- అరాశ నేనిట సేమమే యచట నీవును సేమముగా దలంచెదన్ మానితివేల జాబులను మానసవీధిన మీ విహారమే గాన రుచించదోగిరము కంటికి నిద్దుర రాదు నన్ను నీ దానిగ జేసికొమ్ము సరదా కయి నన్ విడబోకురా ప్రభో గండు తుమ్మెద నీట కమలమున్ గనుగొని ఝుంఝుమ్మనుచు పాడె చూడరమ్ము జంట పక్షులు కొమ్మనంటి కూర్చొని ప్రేమ కబురులు వినిపించె కదలి రమ్ము తరువును లతయిట పెరిమతో పెనవేసి విరులను వెదజల్లె నరయ రమ్ము అలలతో కదలాడి యవనిని ముద్దాడు కడలిని కనులార గనగరమ్ము పురుషునిన్ జూచి ప్రకృతియే పులకరించె ప్రకృతి గాంచిన పురుషుడే పరవశించె కనులు గనియెడి దృశ్యమే మనసు జేరి కలత రేపిన వైనమే గనుము నేడు కోరను కోటి రూకలను కోరనవెన్నడు మేడ మిద్దెలన్ గోరను పట్టు వస్త్రముల గోరను హేమ విభూషణావళుల్ కోరను విందు భోజనము కోరను నిత్య విహారమెప్పుడున్ కోరెద నొక్కటే యమిత కూరిమి కోరిక దీర్చరమ్మురా తలుపు చప్పుడు వినినంత తరలి జూతు పిలుపు విన నీవెనంచని పల

జీవితం

కవితా స్రవంతి
- అభిరామ్ ఆదోని జీవితమంటేనే కలల సాగర కడలి ఆ కడలి కదలిక పై రెండు మనసులు ఏకమై కష్ట సుఖాల్లో మమేకమై ఒకే మాటల తెడ్డు పట్టి ఒకరికొకరు వెన్నుతట్టి ఆశల అలలకు ఆగకుండా కోరికల కెరటాలకు చిక్కకుండా సంసార పడవను ముందుకు నెట్టినపుడే ఆ వంశ వృక్షంలో మొలకెత్తే అంకురం వెండి గిన్నెలో బంగారమై భద్రంగా ఎదుగుతుంది జీవన పరమార్ధము తెలుస్తుంది

కవిత

కవితా స్రవంతి
విళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు -మాతా గంగా భవానీ శాంకరీదేవి శ్రీమాత్రే నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః సిద్ధ గురుదేవ సిద్ధేశ్వరానంద స్వామి చరణములకు వందనాలు వినయముగను జేసి విజయమిచ్చేవారి దీవెనొంది మదియ దిగులుతీరె నవ్య వత్సరాన నగుమోము నిండుగ నవ్వుకొనుచు వనితా నడుయు నటుల విళయ టాండనాలు వినువీధి లెక్కక విజయ ఉత్సవాలు వెల్లివిరగా కోర్తు పక్షి కొరకు వగచె మౌని యా వాల్మీకి బ్రహ్మ యిచ్చె దివ్యమౌగు వరము శోకమంత నోట శ్లోకములుగా జారె రామకథగ మారి రమ్యమాయె రామనామ మనగ రమియించు నెల్లడ పతిత పావనంబు పాపహారి కలుష మదిని మర్చె కారుణ్య నామము రామపదమె జగతి రాజపధము పరుశువేది నంటి పసిడియౌ చందంబు నామ జపమె దోష నాశకారి పరమ పదమునిచ్చు తారకమంత్రము రామ పదమె జగతి రాజపధము ధర్మ శీలవంతు ధారులే నందరు అల్ప భోగపరులు ఆత్మబంధు దానశీలా జనులు ధన్య మొందినవారు రామపడమె జగతి రాజపధము రామయనుచు నామ రాగ గీత మనగ శిశువు

కవిత

కవితా స్రవంతి
మాతా గంగా భవానీ శాంకరీదేవి ధర్మ శీలవంతు ధారులే నందరు అల్ప భోగపరులు ఆత్మబంధు దానశీలా జనులు ధన్య మొందినవారు రామపడమె జగతి రాజపధము రామయనుచు నామ రాగ గీత మనగ శిశువు నవ్వు కఠిన శిలలు కరుగు మహిమ లెన్నో దాగె మహిమాన్వితంబగు రామపదమె జగతి రాజపధము రామచరణ స్పర్శ రాతి నాతిగా మార్చె మాట శబరికిచ్చె ముక్తిపధము దనుజుల దునిమాడి ధరణిని రక్షించె రామపదమె జగతి రాజపధము ఘోర పాప దోష కర్మలే మున్నను రామనామ మనిన రాలిపోగ భస్మమగును మనుజ భవబంధవిముక్తి రామపడమె జగతి రాజపధము ***

నేను

కవితా స్రవంతి
- కారుణ్య కాట్రగడ్డ పెదవుల నవ్వుల వెనుక భారమైన హృదయాన్ని మోస్తున్న రెండు పాదాల గాయాలను అనుభవాలుగా మార్చుకుని కొన్ని క్షణాలైన విశ్రమించాలని అలసిన దేహం మనసులోకి జారిపోయి నవ్వుకుంటూనే ఉంది వేదనగా కలల కాన్వాసు పై గీసిన చిత్రం నిశ్శబ్దం ఆలపిస్తున్న సరిగమలు చీకట్లోకి జారిపోతున్న జీవితం వెంటాడుతున్న ఒంటరితనం అంతరంగంలో ఆగని అంతర్యుద్ధం! బాధతో జారుతున్న కన్నీళ్లు బంధంతో ముడి వేసిన సంకెళ్లు అంతర్ముఖంగా ఆగిన పాదాలకు జీవం పోసుకుంటూ నిన్నటి నిస్పృహ నుండి వెలుగును వెతుక్కుంటూ జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడంలో ఓటమి గాయాన్ని గుండెలో దాచుకుని గెలుపు దారుల్లోకి ఆశ నిరాశల గాలిపటంలా గమ్యం తెలియని ఒంటరి ప్రయాణం తీరాల మధ్య నిశ్శబ్దం ఘనీభవించినట్టు ఒక్కోసారి మనసు సముద్ర తరంగమౌతుంది పొగిలి పొగిలి ఏడ్చినా పొంత నిండని మనసు అలసిన దేహాన్ని కుట్టుకుంటూ అతికించుకుంటూ ఆశల తీరం వైపు అడుగేస్తూ ప్రతి

జీవిత కహానీ

కవితా స్రవంతి
- కారుణ్య కాట్రగడ్డ జీవితంలో ఓ భావమేదో మేఘమైనపుడు గొంతు మధ్యలో ఇరుక్కున్న వెక్కిళ్ళలా కనురెప్పల మాటున దాగిన ఆవేదనల్ని నిశ్శబ్దం లోపల తవ్వుకుంటున్నపుడు.. చిరునామాగా శూన్యాన్నే తీసుకుని నా ప్రస్థానంలో మరో మజిలీ మరో అతిధేయత్వం.... అర్థమే అవసరం లేని బంధంలా మనసులు స్ఖలించుకోవడం మొదలయ్యాక... చీకటి రాత్రుల్లోనూ,పగటి మేఘాల్లోనూ మోసాడు!నా మాటల బరువంతా... మిణుగురు పురుగుల వెలుగుల్లోనూ, రెప్పల కింద చీకటి లోను గుండెలో చేరిన చెమ్మని బరువెక్కిన మనసుతో ఎప్పుడో ఈదేశాడు! మనసు పొగిలినపుడల్లా జీవిత కహానికి కంటిరెప్ప అసూయ పడిందేమో ఆనందమో,ఆర్ద్రమో అర్థం తెలీక! నిన్ను కప్పుకున్న క్షణం నా మనసుకి,నీ ప్రేమకి మధ్య ఇరుక్కున్న క్షణాలన్నీ అసూయ పడాల్సిందే! 'నేన'నే అద్దంలో కూడా నీకు లొంగిపోని క్షణమేది నాకక్కర్లేదన్నప్పుడు... జీవితంలో ఈ క్షణమే శాశ్వతమన్న నీ కళ్ళలోని ఆనందమూ, నాకు దూరంగా వుండలేనన్

ఆ క్షణమొక్కటీ తప్ప

కవితా స్రవంతి
- కారుణ్య కాట్రగడ్డ ఎప్పుడైనా చేతుల్లోకి కాసిని కన్నీళ్లు తీసుకుని చూస్కుంటుంటాను సముద్రమూ నువ్వూ అలలు అలలుగా కనపడుతుంటారు నీ తడిసిన చూపుల్ని ఆకాశంలో ఆరబెట్టుకుంటున్న ఆ క్షణాలే మా కంటి మొనల్లో నిలిచుంటాయి అలసిన ఆకాశం చీకటి ముసుగేసుకుంటున్నట్టు నీ లోపలికి లోపలికి నువ్వు నడవకుండానే జీవితమనే ఆఖరి పేజీల అధ్యాయం రానే వచ్చింది.... కళ్లలోని భారమంత దిళ్ళకెత్తుకున్నాక ఎరుపెక్కిన మనసు పుటలో అర్థం ఆ పసి వయసులో మాకేం ఎరుకని మనసును చదవడమనే మహా ప్రస్థానం నీ నుండే మా ఊపిరి కొసల్లోకి చేరాక కూడా నిన్ను చదవడం మాకో కాల జ్ఞానమే... గడప దాటని నీ మనసు మాటలన్నీ మా రెప్పలకి తగిలినపుడల్లా మా మనసెంత కురిసిందో కనులకేం తెలుసని కష్టాల పాన్పుపై పూల మాలవై మాలో పరిమళాలు నింపిన నీ ఆత్మాభిమానం ముందు మోకరిల్లిన ఆడతనానికే తెలుసు నిండుకుండా నీవు ఒక్కటేనని... కడుపులో దాచుకున్న సముద్రాలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకు

నాన్న

కవితా స్రవంతి
-భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మ పెదవిపై విరిసే నవ్వులో నాన్న, అమ్మ జడలో మురిసే పువ్వులో నాన్న. అమ్మ చీరకట్టులో బెట్టులా నాన్న, అమ్మ నుదిటిపై బొట్టులా నాన్న. అమ్మ కలలకు ఆకారం నాన్న, అమ్మ కళలకు సాకారం నాన్న. అమ్మ కనులలో కాంతి నాన్న, అమ్మ మనసులో శాంతి నాన్న. అమ్మ గుండె ధైర్యం నాన్న, అమ్మ మాట శౌర్యం నాన్న. అమ్మకొచ్చిన మంచిపేరులో నాన్న, అమ్మ చూపే ప్రేమ తీరులో నాన్న. నాన్న లేని అమ్మ అయిపోతుంది సున్నలా, తనని తాను భావించుకుంటుంది మన్నులా.

తెలుగు వెలుగుల స్వాగతం పాట

కవితా స్రవంతి
పల్లవి : ముద్దు ముద్దుల మూట నా తెలుగు మాట మురిసిపోయే పూజ నా తెలుగు పాట వేల యేండ్ల చరిత గలది తెలుగు భాష ఎన్నో అణచివెతలను చవిచూసిన ఆశ నా తెలుగు భాష చరణం : నిజాము పాలనలో నలిగినట్టి భాష అయినా తన అస్తిత్వం వదులుకోని ఆశ పోన్నిగంటి తెలుగన అచ్చతెలుగు భాష మల్కిభరాముడిన కుతుబ్ షాహి పోషించిన భాష నా తెలుగు భాష ||ముద్దు|| చ|| సురవరం ప్రతాపరెడ్డి - గోల్కొండ కవుల సంచిక నన్నయ, తిక్కన, ఎర్రన = రాసిన మహాభారతం సినారె సిరా చుక్క నుండి జాలువారె భాష శ్రీశ్రీ అందించిన జయభేరి రా నా భాష రణభేరిరా నా తెలుగు ||ముద్దు|| చ|| కాళోజి నేర్పినట్టి పలుకుబడల భాషరా సామల, (సదాశివం) యశోదరేద్ది తెలంగాణా యాసరా కందుకూరి, గురజాడ, గిడుగు జనం మాటరా పాల్కుర్కి వారి ద్విపద చందము నా భాషరా సందమామనె తెలుగురా ||ముద్దు|| చ|| జానపదుల జనజాతర - తెలంగాణ నేలరా కళామతల్లి కల్పవల్లి - తెలంగాణ గడ్డరా ఆమరుల త్యాగాలకు - ఊపిరిచ్