కవితా స్రవంతి

అసంతృప్తి

కవితా స్రవంతి
-పారనంది శాంత కుమారి.  వారానికి రెండురోజులు శలవులొచ్చినా ఐదు రోజులు పనిచేయాల్సి వస్తోందని (బద్ధకస్త)ఉద్యోగస్తులకు అసంతృప్తి. ప్రారంభంలో తక్కువగా ఉన్నజీతం ఇప్పుడు ఎక్కువే అయినప్పటికీ (పేరాశాపరులైన)సాఫ్ట్ వేర్లకు అసంతృప్తి. ఇంటిలోఉంటూ పనుల్లో ఇంతోఅంతో సాయంచేసే కోడలును చూసి కొడుకుతోపాటు ఆమెకూడా సంపాదిస్తేబాగుణ్ణు కదా అని (దురాశా పరురాలైన)ఈ అత్తగారికి అసంతృప్తి. ఉద్యోగంచేస్తున్న కోడలోస్తే ఇంటిపనిలో సాయంచేయటం లేదని అన్నిపనులూ తనే చేసుకోవాల్సివస్తోందని ఆ (నిరాశా పరురాలైన)అత్తగారికి అసంతృప్తి. కూతుర్నిఎక్కువగా తమవద్దకు పంపటంలేదని ఆ (అత్యాశా పరుడైన)వియ్యంకుడికి అసంతృప్తి. కోడలు తరుచూ తనపుట్టింటికి వెళ్తోందని ఈ (ద్వేష పూరితుడైన)మామగారికి అసంతృప్తి. తమ కూతురుకొంగుకు అల్లుడు ముడివేయబడటం లేదని ఆ (స్వార్ధపరురాలైన)అత్తగారికి అసంతృప్తి. కోడలు తనకొడుకును కుక్కనుచేసి ఆడిస్తోందని ఈ(అసు

శుభ తిథులు – శుభ కార్యాలు

కవితా స్రవంతి
-(డాǁ. దోముడాల ప్రమోద్, సంసకృతి సమితి, అలమాస్ గూడ, హైదరాబాద్ ) శుభ తిథులు,శుభ తిథులు, వేద పురాణాలశుభ తిథులు | శుభ కార్యాలు శుభ కార్యాలు , వేద శాస్తారాలమ శుభ కార్యాలు.ǁ గురువులను పూజించే పౌర్ణిమ, గూరు పౌర్ణిమ , గూరు పౌర్ణిమ| యుగారంభమైన పాడామి, యుగాది, యుగాది| యమునాతో భుజిoచిన యమ ద్వితీయ బహు బిజ౬,బహు బిజ౬| అభివృద్ధి పొoదే తృతీయ, అక్షయ తృతీయ, అక్షయ తృతీయǁ శుభ తిథులు,శుభ తిథులు| శుభ కార్యాలు శుభ కార్యాలు ǁ విఘ్న విమోచన చవతి, వినాయక చవతి, వినాయక చవతి| వస౦తాలనుపంచె పంచమి, వసంత పంచమి ,వసంత పంచమి| సుబ్రహ్మణ్యుని పూజించే షష్ట్టి, స్కంద షష్ట్టి, స్కంద షష్ట్టి| సప్త కిరణాలు పొయే సప్తమి, రథ సప్తమి, రథ సప్తమి ǁ శుభ తిథులు,శుభ తిథులు| శుభ కార్యాలు శుభ కార్యాలు| శ్రీ కృష్ణుడు, జన్మా౦ఛిన అషటిమి, జన్మాష్టమి జన్మాష్టమి| శ్రీ రాముడు అవతరించిన నవమి , శ్రీ రామ నవమి, శ్రీ రామ నవమి| విజయమలు లభి౦

బాటసారిని

కవితా స్రవంతి
-శిష్ట్లా. వి.యల్.యన్.శర్మ నేనొక బాటసారిని ఈ అనంత విశ్వంలో నా వంతు పాత్ర పోషిస్తున్న నటుణ్ణి! జీవన వేద వాదానికి నాదమై ప్రభవిస్తున్న ప్రాణిని! తిరోగమన పురోగమనాలలో మునకలు వేస్తున్న అనుభూతిని! రాగద్వేషాల రంగుల తెరపై ఆలపిస్తున్న జీవన స్వరాన్ని! తరాల స్వరాల నదుల అలలపై సాగిపోతున్న పడవను! విశ్వం అంచులు చూడాలని అంతరిక్షాన్ని అందుకోవాలనీ అనుక్షణం తపిస్తున్న ఆశావహుణ్ణి! వాదాల కతీతమైన జ్ఞానమేదో మేధస్సుతో మథిస్తున్న తాత్వికుణ్ణి! స్వాప్నిక ప్రపంచంలో స్నానం చేసే ఊహల వికాసాన్ని! కర్త కర్మ క్రియల రూపాన్నై వర్తమాన జగత్తును నడుపుతున్న మానవుణ్ణి! నేనొక బాటసారిని!

అహం

కవితా స్రవంతి
-నసీమ షైక్ మనుషులను విడదీస్తుంది ,మనసులను దూరంచేస్తుంది,మమతలను మసిచేస్తుంది,మంచిచెడుల తారతమ్యాలు మరిపిస్తుంది.... నీ....నా.....అంటూ తేడాలు చూపుతుంది,నేను...నాకు...అంటూ ముందుకు సాగుతుంది,ఓటమిని అంగీకరించనివ్వదు,గెలుపును నిలబడనివ్వదు.... తెలియనిది తెలుసుకోనివ్వదు,తెలిసింది తెలుపనివ్వదు,తప్పును ఒప్పుకోనివ్వదు,తప్పిదాన్ని మన్నించనివ్వదు ...... అన్నింటికి మూలకారణం అహమే....!!అహాన్ని జయించిన జీవితం ఆదర్శప్రాయమే.....!!!!

తండ్రి

కవితా స్రవంతి
-అన్నసముద్రం శ్రీదేవి చిట్టి వేలితో గుట్ట నెట్లాఎత్తావయ్యా అన్నా మిమ్మల్ని పైకి తెచ్చిన మీ తండ్రి నడగమన్నాడు గురితప్పని రామబాణం రహస్య మేమిటన్నా మీ లక్ష్య సాధనలో విలుకాడు నడగమన్నాడు గండ్ర గొడ్డలిలోని గొప్పేమిటన్నా తండ్రి తోడు గ ఉంటే తెలియదన్నాడు కాళింది పైన ఆ తాండవమేమిటి అన్నా కష్టాల తోటి నాన్న దోస్తీ చూడమన్నాడు సారథి గా నీవిచ్చిన సారమేమిటన్నాను నీ జనకుని మాటలను నెమరువేయమన్నాడు అంత గొప్ప తనముందా నాన్న లోన అన్నాను అన్ని ప్రశ్నలకు అయ్యే నా బదులన్నా అయ్య మాటతో నే అట అయ్యాడొక దైవంగా అయ్యొ మరి నేనే కద నా బదులుగ పంపాను అన్ని అవతారాల అంశ అందున కలదన్నాడు (Happy Fathers Day)

చిన్న నాటి గురుతులు

కవితా స్రవంతి
-భువనగిరి ఫ్రసాద్ స్వర్గాని నేలకు దించి చేతి కందిస్తానంటే వద్దు పొమ్మన్నాను! భువిలోని సంపదలన్నీ ఓ పెద్ద మూటగా కట్టి పెరడులో పెడతా నంటె కాదుపోమన్నాను!! నీకు చేతనైతే చిననాటి బాల్యం తెచ్చి చిందులేసి అడ మన్న! వాననీటి గుంటల్లో గంతులేసిన జ్ఞాపకాలూ, కాగితపు పడవలతో మురికి నీటి పోటీలు, సంకురాత్రి సందెల్లోఎగరేసిన గాలిపటాలు, హరిదాసుల జోలేల్లో బిచమేసి చిట్టి చేతులు, స్వర్గాని నేలకు దించి!! గుడి గోపురం పైకెకి పావురాలను తరిమిన రోజులు, ఊరచేరువు మధ్యలో ఈది తెచిన కలువ పూలు, చవితి పొద్దున్న తిట్లకోసం విసేరేసిన పల్లేరు కాయలు, తిరిగిరాని జ్ఞాపకాలు, మరిచిపోని గురుతులు, స్వర్గాని నేలకు దించి!!

నాన్నకే!

కవితా స్రవంతి
-భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. రక్త పోటు,ఆటుపోటు నాన్నకే! గుండెపోటు,వెన్నుపోటు నాన్నకే! భంగపాటు,భ్రమల ఓటు నాన్నకే! ఉలిక్కిపాటు,నిద్ర చేటు నాన్నకే! విచారపు కాటు,వినోదపులోటు నాన్నకే! సమస్యలలో తడబాటు,నగుబాటు నాన్నకే! మధుమేహం,సంతానంపై మోహం నాన్నకే! అష్టకష్టాలు,నియమితిలేని నష్టాలు నాన్నకే! పలవరింతలు,వెక్కిరింతలు నాన్నకే! ఆలోచన,ఆవేదన నాన్నకే! ఒంటరితనం,ఓరిమిగుణం నాన్నకే!

గమ్యం

కవితా స్రవంతి
- మహేష్ విశ్వనాధ ఏ మార్గం నా ప్రతి రక్తనాళంలో దేశ భక్తిని నింపుకుని యుద్ధంలో గెలుస్తుందో అదే నా గమ్యం ఏ మార్గం శాస్త్రాన్ని జ్ఞాన ఆయుధంగాజేసి అవైదికాన్ని ధర్మకురుక్షేత్రంలో ప్రతిఘటిస్తుందో అదే నా గమ్యం ఏ మార్గం మనోమయ విద్యను విశ్వజగతిలో జీవకాంతులతో నింపుతుందో అదే నా గమ్యం ఏ మార్గం విశ్వప్రజాలోచనజేసి స్వరాజ్యపు జనావాహినిలో సంచరించే నా సోదరిని రక్షిస్తుందో అదే నా గమ్యం ఏ మార్గం కాలకంఠుని కాళరాత్రి కార్చిచ్చుకు బెదరక జనవాహినిలో అన్యాయాన్ని ఎదిరిస్తుందో అదే నా గమ్యం

స్త్రీ జాతి

కవితా స్రవంతి
(డాǁ. దోముడాల ప్రమోద్,సంస్కృతి సమితి, అల్మాస్ గూడ, హైదరాబాద్) స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇది మన స్త్రీ జాతి | స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇదే మన గొప్ప స్త్రీ జాతి || సృష్టికి మూలం సర్వ శ్రేష్టి స్త్రీ | వంశాభివృద్ధికీ మూలం సర్వాంతర్యామి స్త్రీ || సంసారానికి మూలం సర్వ శక్తి స్త్రీ | సుఖ సంతోషాలకు మూలం స్వర్ణ సుందరి స్త్రీ || స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇది మన స్త్రీ జాతి | స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇదే మన గొప్ప స్త్రీ జాతి || ఇల్లును కళకళలాడించేది అమ్మాయీ | సోదరులను కలిపి ఉండేది సోదరి || తల్లితండ్రులను కాపాడేది కూతురు | అందరికీ ఆనందము పంచేది వనిత || స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇదే మన స్త్రీ జాతి | స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇదే మన గొప్ప స్త్రీ జాతి || కల్యాణానికి కావలసింది కన్య | ఉత్సవాలకు మంగళం నిచ్చేది మహిళ | పెళ్ళికి అందం పెళ్ళికూతురు | వరుణికి ఆనందం వధువు | అందరికీ