సుజననీయం

యువత – భవిత

సంపాదకవర్గం:

ప్రధాన సంపాదకులు:

తాటిపాముల మృత్యుంజయుడు

సంపాదక బృందం:

తమిరిశ జానకి

కస్తూరి ఫణిమాధవ్

 

- తాటిపాముల మృత్యుంజయుడు

'భాషా సేవయే భావితరాల సేవ' అన్న నానుడితో అమెరికాలోని పెక్కు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా శరవేగంతో అభివృద్ధి చెందుతూ పిల్లలకు తెలుగు విద్యాబోధన చేస్తున్నది సిలికానాంధ్ర మనబడి.

అలాగే, హైస్కూలు పూర్తి చేసిన పిల్లలకు, మరియు పెద్దలకు భారతీయ సంస్కృతిలోని వివిధ అంశాలలో ఉన్నత విద్య అభ్యసించటానికి 'సిలికానాంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం' ప్రారం భించడం జరిగింది.

విద్యాబోధనే కాకుండా యువత మనోభావాలు వెల్లడించటానికి 'సిలికానాంధ్ర యువత' అనే వేదిక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

ఇప్పటి ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో వారిని ముందు తరపు పౌరులుగా తయారుచేయటానికి కావల్సిన సదుపాయాలను తయారుచేసి, తగిన రీతిలో సహాయం అందిచడం ఈ వేదిక ముఖ్యోద్దేశం.

మరిన్ని వివరాలకు 'ఈ మాసం సిలికానాంధ్ర' శీర్షిక చూడండి.

- తాటిపాముల మృత్యుంజయుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked