కవితా స్రవంతి

గజల్

– డాక్టర్ భీంపల్లి శ్రీకాంత్

నీ తలపే నన్ను ప్రేమలో ముంచేసింది
నీ వలపే నన్ను ప్రేమలోకంలో దించేసింది

తొలిచూపులే కదా పలికింది ప్రణయం
నీ మనసే నన్ను ప్రేమమైకంలో ముంచేసింది

నిరంతరం వెంటాడే నీ ప్రేమకిరణం
నీ చూపే నన్ను మోహంలో కప్పేసింది

నువ్వే కదా నా జీవితానికి ఆరోప్రాణం
నీ విరహం నన్ను వియోగంలో ముంచేసింది

నీవులేని జీవితం నిజానికెంత నరకం
నీ ఎడబాటు నన్ను కన్నీరులో ముంచేసింది

జీవితమంతా ఆరాధనే కదా భీంపల్లి
మరపురాని ప్రేమ జ్ఞాపకాల్లో ముంచేసింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked