కవితా స్రవంతి

తల్లివేరు

– డా. తంగిరాల. మీరా సుబ్రహ్మణ్యం

పడమటి తీరాన్ని చేరిన పక్షులు తొడుక్కున్న ముఖాలే తమవనుకున్నాయి .
పాప్ లు,రాక్ లు,పిజ్జాలు,కోక్ లు పక్కింటి రుచులు మరిగాయి .
సాయంకాలం మాల్ లో పొట్టి నిక్కర్ల పోరీలు అందాల కనువిందులు .
సిస్కో లో పని చేసినా, సరుకులే అమ్మినా డాలరు డాలరే!

కడుపులో లేనిది కావలించు కుంటే రాదని ,
నలుపు నలుపే గానీ తెలుపు కాదని ,
పనిమంతుడి వైనా ,పొరుగునే వున్నా ,పరాయి వాడివే నని ,
తత్వం బోధపడే సరికి చత్వారం వస్తుంది.

అప్పుడు మొదలవుతుంది అసలైన వెతుకులాట .
నేనెవరినని మూలాల కోసం తనక లాట .
జండా పండుగలు,జాగరణలు ,పల్లకీ సేవలు,పాద పూజలు ,
భామా కలాపాలు,బతుకమ్మ పాటలు అస్థిత్వ ఆరాటాలు .

రెండు పడవల రెండో తరానికి ఆవకాయ అన్నప్రాసనం
ఉదయం క్వాయిర్ క్లాసు,సాయంత్రం సామజ వరగమన
మన బడి గుణింతాలు, రొబొటిక్స్ ప్రాజెక్ట్ లు
అటు స్వేఛ్ఛా ప్రపంచపు పిలుపులు, ఇటు తల్లి వేరు తలపులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked