కవితా స్రవంతి

పివి మొగ్గలు

– డాక్టర్ భీంపల్లి శ్రీకాంత్

నిరంతర సంస్కరణ నిచ్చెనమెట్లతో తాను ఎదుగుతూ
అందరికీ అభివృద్ధిఫలాలను అందించిన అభ్యుదయవాది
సంస్కరణలకు చిరునామాగా నిలిచిన పథగామి పివి

విద్యాశాఖను మానవవనరుల అభివృద్ధి శాఖగా మార్చి
విద్యావ్యవస్థ రూపురేఖలు మార్చిన అభ్యుదయవాది
విద్యాశాఖను బలోపేతం చేసిన సంస్కరణలశీలి పివి

కలసిరాని కాలంలో సమస్యలతో నిత్యపోరాటం చేసి
దేశ విజయపతాకను ఎగురవేసిన అపరచాణక్యుడు
ప్రజాస్వామ్య చరితకు అసలైన చిరునామా పివి

పటిష్ట భూసంస్కరణ చట్టాలతో భూపంపకాలను చేపట్టి
స్వయంగా తనభూములను ధారాదత్తం చేసిన విప్లవవాది
భూ సమస్యలను పరిష్కరించిన అపరమేధావి పివి

అత్యున్నతమైన దేశ ప్రధానమంత్రి పదవిని అధిష్టించిన
మొట్టమొదటి దక్షిణ భారతీయ రాజకీయ దురంధరుడు
తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డగా చరిత్ర సృష్టించిన ఘనుడు పివి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked