సంగీత రంజని

సంగీత రంజని – అక్టోబర్ 2018

శ్రీ అనంతపద్మనాభ చతుర్దశీ అందరి దుర్దశలను తొలగించి దేశశాంతిని విశ్వకళ్యాణమును కలిగించి అనంతపద్మనాభ వ్రతమును ఆచరించుకునే భక్తవరేణ్యులకు అనంతపద్మనాభుని అనుగ్రహం కలిగించవలెనని ఆకాంక్షిస్తూ "తిరువనంతపురం" శ్రీ అనంతపద్మనాభునికి ప్రియభక్తులైన స్వాతితిరునాళ్ మహారాజా వారి కృతి భక్తజనులకోసం….

Posted by Srinivasa Sarma Y – Sangeetha Sahitya Vidhwan on Saturday, September 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked