సంగీత రంజని

సంగీత రంజని – డిసెంబర్ 2018

అనూష ఆరంగ్రేటం

సిలికానాంధ్ర సంస్థ అమెరికాలో తెలుగు యువతకు కల్పిస్తున్న స్ఫూర్తితో, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో భారతీయ సంస్కృతిలో భాగమైన కర్ణాటక సంగీతంలో ప్రావీణ్యత సంపాదించి ఆరంగ్రేటం చేసింది కూచిభొట్ల అనూష. అందుకు సంబంధించిన మూడూ కీర్తనలను వినండి.

Nagumomu – Abheri – Anusha Kuchibhotla @ Shirdi Sai Parivar

Nagumomu galaneni Ragam: Abheri Vocal : Anusha Kuchibhotla (disciple of Dr.
Nagavalli Nagaraj) Violin: Sasidhar …

Nagumomu – Abheri – Anusha Kuchibhotla @ Shirdi Sai Parivar

Jayalakshmi Varalakshmi – Vasantha- Anusha Kuchibhotla @ Shirdi Sai Parivar

Jayalakshmi Varalakshmi Ragam: Vasantha Vocal : Anusha Kuchibhotla

Abang Pandarise bhoot mote- chandrakauns – Anusha Kuchibhotla @ Shirdi S…

Pandarise bhoot mote Ragam: Chandrakauns Vocal : Anusha Kuchibhotla
(disciple of Dr. Nagavalli Nagaraj) Violin: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked