చిత్ర రంజని

చిత్ర రంజని జూన్ 2018

చిత్ర రంజని
మిల్పీటస్ పట్టణంలోని రాంచో మిడిల్ స్కూల్ (ఋఅంచొ ంఇద్ద్లె శ్చూల్) విద్యార్థులు ఆర్ట్ క్లాసులో (ఆర్త్ ఛ్లస్స్) గీసి, గ్రంథాలయంలో ప్రదర్శించిన చిత్రాల్లోని నలుపు-తెలుపు (భ్లచ్క్ అంద్ వ్హితె) చిత్రాలు కొన్ని. (ఛ్రెదిత్ తొ స్తుదెంత్స్ అంద్ థైర్ తేచెర్ ఝమెస్ ఛౌల్సొన్)

చిత్ర రంజని మే 2018

చిత్ర రంజని
మిల్పీటస్ పట్టణంలోని రాంచో మిడిల్ స్కూల్ (Rancho Middle School) విద్యార్థులు ఆర్ట్ క్లాసులో (Art Class) గీసి, గ్రంథాలయంలో ప్రదర్శించిన చిత్రాల్లోని నలుపు-తెలుపు (Black and White) చిత్రాలు కొన్ని. (Credits to students and their teacher James Coulson)

చిత్రరంజని-August 2017

చిత్ర రంజని
దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి (నవంబర్ 1, 1897 – ఫిబ్రవరి 24, 1980) తెలుగులో భావకవిత్వమనగానే మొదట స్ఫురణకు వచ్చేది కృష్ణశాస్త్రి. నెత్తిపై గిరజాల జుట్టు, భుజంపై చెరగని కండువా భావకవిని వర్ణించటానికి ఉపయోగపడే చిహ్నాలుగా కూడా నిలిచాయి. వీరిని తెలుగు కవిత్వ ప్రపంచంలో 'ఆంధ్రా షెల్లీ' అని పిలవడం కూడా కద్దూ. భావకవిత్వంలో ప్రణయ, విరహ, విషాద, ఆత్మాశ్రయ మొదలగు రీతుల్లో కలకాలం గురుండీపోయే కవిత్వం రాసారు. వీరి రచనలు అనగానే వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేవి - అమృతవీణ, శ్రీ ఆండాళ్ళు తిరుప్పావు కీర్తనలు, మేఘమాల, కృష్ణపక్షము, ప్రవాసము, ఊర్వశి, దీపావళి, మహతి వీరి గేయం 'జయ జయ ప్రియభారత జనయిత్రీ దివధాత్రి ' ఇతర ప్రసిద్ధ దేశభక్తి గేయాలకు తీసిపోదు.