చిత్ర రంజని

చిత్రరంజని-july 2017

చిత్ర రంజని
-రషీద కజీజి (Rashida Kajiji) ఎండాకాలం వచ్చిందంటే బళ్ళకు సెలవు. చలి పూర్తిగా తుడుచుకొని పోతుంది. మామిడిపళ్లు, చల్లని సాయంకాలాలు, చెరువులో ఈతలు, ఇంకా ఎన్నెన్నో సంబరాలు. సముద్రం పక్కనున్న వాళ్లు ఎంతో అదృష్టవంతులు. సముద్రతీరంలో ఈతచెట్లు, స్వఛ్ఛంగా మిలమిల మెరిసే నీళ్ళూ, దురంగా ఉన్న లైట్ హౌస్... అక్రిలిక్ పేయింట్లతో, కాన్వాస్ పై వేసిన చిత్రమిది.
అక్రిలిక్ పేయింటింగ్స్ వేసిన చిత్రం

అక్రిలిక్ పేయింటింగ్స్ వేసిన చిత్రం

చిత్ర రంజని
- రషీద కజీజీ (Rashida Kajiji) మార్చి నెలలో వుమెన్స్ డే జరుపుకొన్నాము. మే నెల 9న అమెరికాలో టీచర్స్ డే, అలాగే 14న మదర్స్ డే వస్తున్నాయి. స్త్రీ చేస్తున్న సేవలను కొనియాడుతూ ఉజ్జ్వల (Bright) పసుపు వర్ణం నేపథ్యంలో చతురస్రాకార కాన్వాసుపై అక్రిలిక్ పేయింటింగ్స్ వేసిన చిత్రం.
వసంతాగమనం

వసంతాగమనం

చిత్ర రంజని
వసంతాగమనం - రషీద కజీజీ (Rashida Kajiji) నూతన సంవత్సరం, వసంతకాలం, అందమైన పూలు మొదటిసారిగా వికసించడం, వసంతకాంతపు స్వాగతం పలుకుదాం. పెద్ద కాన్వాసుపై ఏక్రిలిక్ మరియు ఆయిల్ చిత్రమిది. హేవలంబికి స్వాగతం!  Happy Spring Time!!
చిత్రరంజని – ప్రశాంతత

చిత్రరంజని – ప్రశాంతత

చిత్ర రంజని
- చిత్రకారిణి: రషీద కజీజి చూడగానే మనసుకు ఉపశమనం కలిగించే నీలి రంగుతో క్రమశిక్షణ, సమతుల్యం ప్రదర్శిస్తూ పేర్చబడిన రాళ్లు ఏక్రిలిక్ రంగులతో కాన్వాస్ పై వేసిన చిత్రమిది.