ధారావాహికలు

శ్రీరామాయణ సంగ్రహం

ధారావాహికలు
విభీషణ పట్టాభిషేకం రావణుడి అంత్యక్రియలు పూర్తి అయిన తరువాత లంకారాజ్యానికి విభీషణుణ్ణి పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేశాడు శ్రీరాముడు. సుగ్రీవుణ్ణి సంతోషంతో కౌగిలించుకున్నాడు. తన పక్కనే వినీతుడై నిలిచి ఉన్న హనుమంతుణ్ణి చూసి శ్రీరాముడు 'నీవు ఇప్పుడు ఈ మహారాజు విభీషణుడి అనుజ్ఞ పొంది వైదేహిని చూసి నా విజయవార్త ఆమెకు తెలియచెప్పాలి' అని కోరాడు. అప్పుడు రాక్షసులు లంకాపట్టణంలో హనుమంతుడి పట్ల వినయవిధేయతలు చూపి గౌరవించారు. వెంటనే లంకాపట్టణానికి వెళ్ళాడు హనుమంతుడు. శ్రీరాముడు ఆమెకు చెప్పవలసిందని చెప్పిన వార్త వినిపించాడు. ‘నీవు చెప్పిన ఈ విజయవార్తకు నేనెట్లా కృతజ్ఞత చెప్పాలో తెలియటం లేడు. నీకెటువంటి బహుమానం ఇవ్వాలన్నా నేనిప్పుడు అశక్తురాలిని.’ అని సీతాదేవి మారుతిని శ్లాఘించింది. సీతమ్మను పలువిధాల బాధలకు గురిచేసిన రాక్షసాంగనలను చంపివేస్తానని హనుమ చెప్పగా ఆమె అతణ్ణి వారించింది. “నా చుట్టూ ఉన్న ఈ స్త్రీలు నన్నెం

శ్రీరామాయణ సంగ్రహం – యుద్ధకాండ

ధారావాహికలు
శ్రీరామరావణుల ప్రచండయుద్ధం – రావణసంహారం అప్పుడు శ్రీరాముడు భూమిమీద నిలిచి రథస్థుడై ఉన్న రావణుడితో పోరాడటం బాగాలేదని దేవతలంతా మాతలి సారథిగా ఆయన రథాన్ని రాముడికి సాయం కోసం పంపవలసిందని ఇంద్రుణ్ణి కోరారు. అప్పుడు మాతలి రాముడి దగ్గరకు ఇంద్రుడి రథాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు. రాముడు సంతోషంతో దాని నెక్కి పరమభయంకరంగా రావణుడితో యుద్ధం చేశాడు. రావణుడు ఏ అస్త్రం ప్రయోగిస్తే మళ్ళీ ఆ అస్త్రంతోనే దాన్ని నిస్తేజం చేశాడు రాముడు. మహాసర్పసంభరితమైన రాక్షసాస్త్రాన్ని రావణుడు రాముడిపై ప్రయోగించగా రాముడు గరుడాస్త్రంతో దాన్ని రూపుమాపాడు. అప్పుడు రావణాసురుడు మహోగ్రుడైనాడు. బాణవర్షం రాముడిమీద కురిపించాడు. రాముణ్ణి ఆయన రథసారథి మాతలిని నొప్పించాడు. ఆ రథధ్వజాన్ని ఒక బాణంతో కొల్చాడు. దేవేంద్రుడి గుర్రాలకు కూడా తన ప్రతాపం చూపాడు. ఆకాశంలో దేవతలు, గంధర్వులు, చారణులు, సిద్ధులు, మహర్షులు కూడా రాముడి ఈ సంకటస్థితి చూసి విషాదం పొ

విశ్వామిత్ర 2015 – నవల ( 15వ భాగము )

ధారావాహికలు
– యస్. యస్. వి రమణారావు సిబిఐ గెస్ట్ హౌస్ లో ఎడంచేయికి, కాలుకి కట్లతో అభిషేక్ సోఫాలో, కుడిచేతికి చిన్న ప్లాస్టర్ వేసుకుని రాజు అక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర ఉన్న కుర్చీలో కూర్చుని ఉన్నారు. జగదీష్ అభిషేక్ ఎదురుగుండా ఉన్న సింగిల్ సీట్ సోఫాలో కూర్చుని ఉన్నాడు. అభిషేక్ మొహం చాలా సీరియస్ గా ఉంది. అభిషేక్ అడిగాడు "జగదీష్ మీకు, నాకు రాజు, రవిబాబుకి తప్ప ఇంకెవరికీ కేసుకు సంబంధించినవాళ్ళు దాబాలో పార్టీ చేసుకుంటున్నట్టు తెలియదు.మీరెవరికైనా చెప్పారా?రాజు,రవిబాబుల దగ్గర నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను.వాళ్ళెవ్వరితోనూ మాట్లాడలేదు." జగదీష్ ఒక నిముషం తటపటాయించాడు."ఇంకొక్కమాట.మీరు సమాధానం చెప్పబోయేముందు చంపబడ్డ ఆ నలుగురు వ్యక్తులని గుర్తుపెట్టుకోండి"జగదీష్ మొహం ఎర్రగా మారింది. "నేను హోమ్ మినిష్టర్ గారితో మాట్లాడాను" "థాంక్యూ. అన్నట్టు, జగదీష్, నిన్న మన కస్టడీలోకి తీసుకున్నఆ గ్రాండియోర్ హోటల్ కేప్టెన్, అదే దాబ

విశ్వామిత్ర 2015 – నవల ( 13వ భాగము )

ధారావాహికలు
– యస్. యస్. వి రమణారావు `సాయిరామ్ దాబా' పెద్ద అక్షరాలు. క్రిందనే ప్రొ|| రవిబాబు కొంచెం చిన్న అక్షరాలు. దాబా మరీ అంత చిన్నదేం కాదు. కనీసం ఇరవై మంది కూర్చోగలిగే టేబుల్స్. కారులు పార్క్ చేసుకోవడానికి పక్కనే పెద్ద ఓపెన్ స్పేస్. మూడు పెడస్టల్ ఫేన్స్. కనబడుతున్న కిచెన్. నాలుగుపక్కలా కర్రలతో నిర్మించబడిన ఫెన్సింగ్. సమయం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలు,లంచ్ టైమ్ కావడంవల్ల కాబోలు అన్ని టేబుల్స్ ఫుల్ గా ఉన్నాయి, ఒక్క నాలుగు తప్ప. ఆ నాలుగు పక్క పక్కన లేవు. మూడు ఒకపక్క, ఒకటి ఇంకొక పక్క ఉన్నాయి. రెండు టేబుల్ రోస్ మధ్యలో దాదాపు నలుగురు మనుషులు పట్టే స్థలం ఉంది. రిజర్వడ్ అని రాసిఉన్న కార్డ్స్ ఆ టేబుల్ మీద పెట్టి ఉన్నాయి. విశాఖపట్టణం, భీమిలి స్టేట్ హైవేలో రోడ్డుమీదే ఉంది విశాలమైన ఆదాబా. చుట్టుపక్కల ఏవో ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. దాబాకు వచ్చిన అభిషేక్,రాజులకి కనబడిన దృశ్యం అది. రవిబాబు ఇద్దరిని దగ్గరుండి ఖాళీగా ఉన్న ఒ

శ్రీరామాయణ సంగ్రహం – యుద్ధకాండ

ధారావాహికలు
లక్ష్మణమూర్ఛ తరువాత రావణుడి చేతిలో ఉన్న మహాధనుస్సును బాణప్రయోగంతో ముక్కలు చేశాడు లక్ష్మణుడు. మహావేగంతో రథం మీది నుంచి కిందికి దూకి శక్యాయుధాన్ని విభీషణుడి మీదికి విసరివేశాడు రావణుడు. ఆ శక్త్యాయుధం విభీషణుణ్ణి తాకే లోపునే లక్ష్మణుడు మూడుబాణాలతో ఆశక్త్యాయుధాన్ని నిర్వీర్యం చేశాడు. అది మూడుముకలైంది మరొక ప్రబలాతిప్రబలమైన శక్త్యాయుధాన్ని దేవేంద్రుడి వజ్రాయుధంలాంటిదాన్ని యమదండం వంటిదాన్ని విభీషణుడిపైకి విసరబోతున్నాడు రావణుడు. విభీషణుడి ప్రాణా పాయకారస్థితి చూసి లక్ష్మణుడు అడ్డుపడ్డాడు. రావణుడిపై సందులేకుండా లక్ష్మణుడు శరప్రయోగం చేస్తుంటే, రావణుడు శక్త్యాయుధాన్ని లక్ష్మణుడిపై ప్రయోగించాడు. అది లక్ష్మణుడు పైకి వచ్చి పైబడపోతుండగా రాముడు దానినీ కట్టడి చేయబోయే లోపలనే లక్ష్మణుడి వక్షస్థలాన్ని తీవ్రంగా తాకింది. ఆదెబ్బకు లక్ష్మణుడు కిందపడి మూర్చిల్లాడు. దగ్గరలోనే ఉన్న రాముడు లక్ష్మణుడి దుఃస్థితి చూశాడు

విశ్వామిత్ర 2015 – నవల ( 12వ భాగము )

ధారావాహికలు
– యస్. యస్. వి రమణారావు శివహైమ మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా హాయిగా నిద్రపోయింది.నిద్రపోయేముందు సెల్ లో రికార్డ్ చేసిన అభిషేక్ తనకోసం పాడిన పాటను సంతోషంగా మళ్ళీ మళ్ళీ వింటూ హాయిగా నిద్రపోయింది. తెలిసీ మొదలవ్వలేదే ముహూర్తం నే పెట్టలేదే అన్ని ఆలోచనలకన్నా ముందే ఇది మొదలవుతోందే మెరుపే మనిషయ్యిందా నవ్వుల్లో ముత్యాలే చిమ్మిందా నా మనసే మేఘమయ్యింది వర్షమై నీ చుట్టే కురిసింది కడిగిన ఆ ముత్యాలన్నీ ఇక నావే వెలకట్టలేని ఆ హృదయం ఎన్నడూ ఇక నాదే It's not infatuation It will never reach saturation It's not an exaggeration give me visa to the land of LOVE Nation (తెలుగమ్మా, తెలుగులో పాడు) ఇది మోహం కాదే ఎడబాటోర్వలేనే అతిశయోక్తి కానేకాదే రాణి ముద్ర వెయ్యవా ప్రేమదేశానికే రాజుని చేస్తూ నీ హృదయ ప్రపంచాన్నే ఏలనా చక్రవర్తినై ప్రేమపతాకాన్నే ఎగరవేస్తూ మర్నాడుపొద్దున్నఇంకానిద్రలేవకుండానే

శ్రీరామాయణ సంగ్రహం – యుద్ధకాండ

ధారావాహికలు
ఇంద్రజిత్ సంహారం ఈ విధంగా వాళ్ళు ఎన్నో ప్రభావమహితాలైన దేవతాస్త్రాలతో పోరాడారు. ఇట్లా ఎడతెగని పోరు సలుపుతూ ఉండగా లక్ష్మణుడు ఒక తీవ్రాతితీవ్ర శరాన్ని ఇంద్రాస్త్రంతో అభిమంత్రించి - ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథి ర్యది, పౌరుషే చాప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిమ్ (యుద్ధ 01.72) “ఓ బాణమా! దశరథమహారాజు పెద్దకొడుకు శ్రీరాముడు ధర్మాత్ముడూ, సత్యసంధుడూ, అవక్రవిక్రమపరాక్రముడూ అయితే, నీవు ఇంద్రజిత్తును తక్షణం వధించాలి'’ అని అంటూ ప్రయోగించాడు. అప్పుడా బాణం వెళ్ళి ఇంద్రజిత్తు తలను ఖండించింది. ఆకాశంలో దేవతలు, మహర్షులు, గంధర్వులు హర్షధ్వానాలు చేశారు. లక్ష్మణుణ్ణి వానర యోధులు ఆలింగనం చేసుకొని అభినందించారు. అప్పుడిక లక్ష్మణుడు-జాంబవంతుడు, హనుమంతుడు, విభీషణుడు పక్కన తనకు ఊతమిస్తుండగా శ్రీరాముణ్ణి దర్శించటానికి వెళ్ళాడు. శ్రీరాముడు, లకష్మణుడి శిరసు నాఘ్రాణించి సంబరంతో కౌగిలించుకున్నాడు. ఇక రావణుడు య

విశ్వామిత్ర 2015 – నవల ( 11వ భాగము )

ధారావాహికలు
– యస్. యస్. వి రమణారావు శివహైమ ని డ్రాప్ చేసి గెస్ట్ హౌస్ కి వచ్చాడు అభిషేక్. తాజ్ లో డిన్నర్ చేస్తుండగా తెలిసిన రెండు విషయాలు అతన్ని అశాంతికి గురిచేశాయి.అవి రెండు టెలిఫోన్ కాల్స్ కి సంబంధించినవి.మొదటి కాల్ రఘురామ్ నుంచి వచ్చినది.రెండవది శివహైమకి వచ్చిన కాల్."మూడో మనిషిని పంపించడం ఇష్టం లేక నేనే వెళ్ళాను.నీ కానిస్టేబుల్ ఇంకొక ఇద్దరు ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్స్ తో కలిసి జగదాంబ జంక్షన్ దగ్గరున్న ’జానీహార్స్’ బార్ కి వెళ్ళాడు.అక్కడ వాళ్ళు చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నారు.అదంతా నాపెన్ కెమెరాతో రికార్డ్ చేశాను.నేను రికార్డింగ్ మొత్తం చూడలేదు క్వాలిటి చెక్ చేయడానికి అక్కడక్కడ చూశాను. శివహైమ,విశ్వామిత్ర అన్న పేర్లు బాగా వినపడ్డాయి.మధ్యలో మన సిటి మునిసిపల్ కమీషనర్ శివకుమార్ పేరు కూడా వినపడింది.నీకా పెన్ను మా కానిస్టేబుల్ తో సీల్డ్ కవర్ లో పంపిస్తున్నాను.ప్లీజ్ కీప్ ద పెన్ ఏస్ మై గిఫ్ట్"అంతా విని కానిస్
శ్రీరామాయణ సంగ్రహం – యుద్ధకాండ

శ్రీరామాయణ సంగ్రహం – యుద్ధకాండ

ధారావాహికలు
– డా. అక్కిరాజు రమాపతిరావు “అన్నా! నీవు పితృవాక్య పరిపాలన రూపమైన సన్మార్గం అవలంభించి, జితేంద్రియుడవై ఉన్నా నిన్ను ధర్మం ఆపదలనుండి కాపాకలేకపోతున్నది. కాబట్టి ఆ ధర్మం నిష్ప్రయోజనం. లోకంలో స్థావరాలు (చెట్లు, కొండలు మొ.), జంగమాలు (పశువులూ, మనుషులూ మొ.) కనపడినట్లు ధర్మాధర్మాలు కనపడటం లేదు. కాబట్టి ధర్మాధర్మాలనేవి లేనే లేవు. అధర్మమే వాస్తవానికి ఉండవలసివస్తే రావణుడివంటి అధార్మికుడు కష్టాలపాలు కావాలి. నీవంటి ధార్మికుడికి కష్టాలే రాకూడదు.రావణుడికి ఆపదలు రాకపోవాటాన్నీ, నీకు కష్టాలు రావటాన్నీ పరిశీలిస్తే - అధర్మం, ధర్మఫలాన్నీ, ధర్మం అధర్మఫలాన్నీ ఇస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. అధర్మమే ఆచరించేవారికి సంపదలూ, ధర్మాన్నేఆచరించేవారికి కష్టాలు కలగటాన్ని బట్టి ధర్మాధర్మాలు నిష్ఫలాలు. ఉన్నదో లేదో తెలియని, అది ఉత్తమఫలాన్నే ఇస్తుందనే నిశ్చయం లేని ధర్మాన్ని పట్ట్టుకొని పాకులాడేకంటే దాన్ని విడిచి పెట్టటమే మంచిది అనుక

విశ్వామిత్ర 2015 – నవల ( 10వ భాగము )

ధారావాహికలు
 – యస్. యస్. వి రమణారావు   Dr.శివహైమ,ఎమ్ బిబిఎస్.వైట్ బోర్డ్ మీద నీలిరంగు అక్షరాలతో మెరిసిపోతోంది ఆ పేరు.ఎక్సైటెడ్ గా తలుపు కొట్టాడు అభిషేక్.తలుపు తెరుచుకుంది.నల్లని దట్టమైన మేఘాల మధ్య వెలుగుతున్న మెరుపులాగ ,కొండమీదనుంచి జారుతున్న జలపాతంలాగా అందంగా,......ఆ డ్రెస్ లో అద్భుతంగా కనబడుతున్న ఆఅమ్మాయే శివహైమ,అభిషేక్ గర్ల్ ఫ్రెండ్." వెల్ కమ్ టు మై హోమ్"ఆహ్వానించింది అభిషేక్ ని."థాంక్యూ"అంటూ లోపలికి వచ్చాడు అభిషేక్. "టిఫిన్ ఈజ్ రెడీ.వడ ప్లస్ సాంబార్ అన్డ్ పెసరట్ ప్లస్ ఉప్మా Of course followed by strong coffee,just like hotel menu hope u like it." "వావ్. దట్స్ గ్రేట్.చాలా ట్రబుల్ తీసుకున్నావ్.హోటల్ కి వెళిపోయేవాళ్ళం కదా" అంటూ తలుపు వేయబోయాడు. "నోనో తలుపు వేయకు" వారించింది శివహైమ. "వై?ఇంకా ఎవరినైనా పిలిచావా?"అడిగాడు అభిషేక్ "నో" "మరి" "చెప్తాను.స్టార్ట్ ద బ్రేక్ ఫాస్ట్"