కవితా స్రవంతి

బాటసారిని

కవితా స్రవంతి
-శిష్ట్లా. వి.యల్.యన్.శర్మ నేనొక బాటసారిని ఈ అనంత విశ్వంలో నా వంతు పాత్ర పోషిస్తున్న నటుణ్ణి! జీవన వేద వాదానికి నాదమై ప్రభవిస్తున్న ప్రాణిని! తిరోగమన పురోగమనాలలో మునకలు వేస్తున్న అనుభూతిని! రాగద్వేషాల రంగుల తెరపై ఆలపిస్తున్న జీవన స్వరాన్ని! తరాల స్వరాల నదుల అలలపై సాగిపోతున్న పడవను! విశ్వం అంచులు చూడాలని అంతరిక్షాన్ని అందుకోవాలనీ అనుక్షణం తపిస్తున్న ఆశావహుణ్ణి! వాదాల కతీతమైన జ్ఞానమేదో మేధస్సుతో మథిస్తున్న తాత్వికుణ్ణి! స్వాప్నిక ప్రపంచంలో స్నానం చేసే ఊహల వికాసాన్ని! కర్త కర్మ క్రియల రూపాన్నై వర్తమాన జగత్తును నడుపుతున్న మానవుణ్ణి! నేనొక బాటసారిని!

తండ్రి

కవితా స్రవంతి
-అన్నసముద్రం శ్రీదేవి చిట్టి వేలితో గుట్ట నెట్లాఎత్తావయ్యా అన్నా మిమ్మల్ని పైకి తెచ్చిన మీ తండ్రి నడగమన్నాడు గురితప్పని రామబాణం రహస్య మేమిటన్నా మీ లక్ష్య సాధనలో విలుకాడు నడగమన్నాడు గండ్ర గొడ్డలిలోని గొప్పేమిటన్నా తండ్రి తోడు గ ఉంటే తెలియదన్నాడు కాళింది పైన ఆ తాండవమేమిటి అన్నా కష్టాల తోటి నాన్న దోస్తీ చూడమన్నాడు సారథి గా నీవిచ్చిన సారమేమిటన్నాను నీ జనకుని మాటలను నెమరువేయమన్నాడు అంత గొప్ప తనముందా నాన్న లోన అన్నాను అన్ని ప్రశ్నలకు అయ్యే నా బదులన్నా అయ్య మాటతో నే అట అయ్యాడొక దైవంగా అయ్యొ మరి నేనే కద నా బదులుగ పంపాను అన్ని అవతారాల అంశ అందున కలదన్నాడు (Happy Fathers Day)

అహం

కవితా స్రవంతి
-నసీమ షైక్ మనుషులను విడదీస్తుంది ,మనసులను దూరంచేస్తుంది,మమతలను మసిచేస్తుంది,మంచిచెడుల తారతమ్యాలు మరిపిస్తుంది.... నీ....నా.....అంటూ తేడాలు చూపుతుంది,నేను...నాకు...అంటూ ముందుకు సాగుతుంది,ఓటమిని అంగీకరించనివ్వదు,గెలుపును నిలబడనివ్వదు.... తెలియనిది తెలుసుకోనివ్వదు,తెలిసింది తెలుపనివ్వదు,తప్పును ఒప్పుకోనివ్వదు,తప్పిదాన్ని మన్నించనివ్వదు ...... అన్నింటికి మూలకారణం అహమే....!!అహాన్ని జయించిన జీవితం ఆదర్శప్రాయమే.....!!!!

చిన్న నాటి గురుతులు

కవితా స్రవంతి
-భువనగిరి ఫ్రసాద్ స్వర్గాని నేలకు దించి చేతి కందిస్తానంటే వద్దు పొమ్మన్నాను! భువిలోని సంపదలన్నీ ఓ పెద్ద మూటగా కట్టి పెరడులో పెడతా నంటె కాదుపోమన్నాను!! నీకు చేతనైతే చిననాటి బాల్యం తెచ్చి చిందులేసి అడ మన్న! వాననీటి గుంటల్లో గంతులేసిన జ్ఞాపకాలూ, కాగితపు పడవలతో మురికి నీటి పోటీలు, సంకురాత్రి సందెల్లోఎగరేసిన గాలిపటాలు, హరిదాసుల జోలేల్లో బిచమేసి చిట్టి చేతులు, స్వర్గాని నేలకు దించి!! గుడి గోపురం పైకెకి పావురాలను తరిమిన రోజులు, ఊరచేరువు మధ్యలో ఈది తెచిన కలువ పూలు, చవితి పొద్దున్న తిట్లకోసం విసేరేసిన పల్లేరు కాయలు, తిరిగిరాని జ్ఞాపకాలు, మరిచిపోని గురుతులు, స్వర్గాని నేలకు దించి!!

నాన్నకే!

కవితా స్రవంతి
-భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. రక్త పోటు,ఆటుపోటు నాన్నకే! గుండెపోటు,వెన్నుపోటు నాన్నకే! భంగపాటు,భ్రమల ఓటు నాన్నకే! ఉలిక్కిపాటు,నిద్ర చేటు నాన్నకే! విచారపు కాటు,వినోదపులోటు నాన్నకే! సమస్యలలో తడబాటు,నగుబాటు నాన్నకే! మధుమేహం,సంతానంపై మోహం నాన్నకే! అష్టకష్టాలు,నియమితిలేని నష్టాలు నాన్నకే! పలవరింతలు,వెక్కిరింతలు నాన్నకే! ఆలోచన,ఆవేదన నాన్నకే! ఒంటరితనం,ఓరిమిగుణం నాన్నకే!

గమ్యం

కవితా స్రవంతి
- మహేష్ విశ్వనాధ ఏ మార్గం నా ప్రతి రక్తనాళంలో దేశ భక్తిని నింపుకుని యుద్ధంలో గెలుస్తుందో అదే నా గమ్యం ఏ మార్గం శాస్త్రాన్ని జ్ఞాన ఆయుధంగాజేసి అవైదికాన్ని ధర్మకురుక్షేత్రంలో ప్రతిఘటిస్తుందో అదే నా గమ్యం ఏ మార్గం మనోమయ విద్యను విశ్వజగతిలో జీవకాంతులతో నింపుతుందో అదే నా గమ్యం ఏ మార్గం విశ్వప్రజాలోచనజేసి స్వరాజ్యపు జనావాహినిలో సంచరించే నా సోదరిని రక్షిస్తుందో అదే నా గమ్యం ఏ మార్గం కాలకంఠుని కాళరాత్రి కార్చిచ్చుకు బెదరక జనవాహినిలో అన్యాయాన్ని ఎదిరిస్తుందో అదే నా గమ్యం

స్త్రీ జాతి

కవితా స్రవంతి
(డాǁ. దోముడాల ప్రమోద్,సంస్కృతి సమితి, అల్మాస్ గూడ, హైదరాబాద్) స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇది మన స్త్రీ జాతి | స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇదే మన గొప్ప స్త్రీ జాతి || సృష్టికి మూలం సర్వ శ్రేష్టి స్త్రీ | వంశాభివృద్ధికీ మూలం సర్వాంతర్యామి స్త్రీ || సంసారానికి మూలం సర్వ శక్తి స్త్రీ | సుఖ సంతోషాలకు మూలం స్వర్ణ సుందరి స్త్రీ || స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇది మన స్త్రీ జాతి | స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇదే మన గొప్ప స్త్రీ జాతి || ఇల్లును కళకళలాడించేది అమ్మాయీ | సోదరులను కలిపి ఉండేది సోదరి || తల్లితండ్రులను కాపాడేది కూతురు | అందరికీ ఆనందము పంచేది వనిత || స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇదే మన స్త్రీ జాతి | స్త్రీ జాతి, స్త్రీ జాతి, ఇదే మన గొప్ప స్త్రీ జాతి || కల్యాణానికి కావలసింది కన్య | ఉత్సవాలకు మంగళం నిచ్చేది మహిళ | పెళ్ళికి అందం పెళ్ళికూతురు | వరుణికి ఆనందం వధువు | అందరికీ

దేవతగా మారిన మనిషి “అమ్మ”

కవితా స్రవంతి
  - భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు అమ్మకుకూడా కొరుకుడుపడని కోపం ఉంటుంది, అది అప్పుడప్పుడూ తన విశ్వరూపాన్ని చూపుతూనే ఉంటుంది, కానీ,తరుచూ శాంతం దాన్ని అధిగమిస్తూ ఉంటుంది. అమ్మకుకూడా లోలోపల దహించే ద్వేషం ఉంటుంది, అది అప్పుడప్పుడూ పడగవిప్పి నాట్యమాడుతూనే ఉంటుంది, కానీ, తరుచూ ప్రేమ దానిని అధిగమిస్తూ ఉంటుంది. అమ్మకు కూడా దుర్గుణాలు కొన్ని ఉంటాయి, అవి అప్పుడప్పుడూ తమ ఉనికిని చాటుతూనే ఉంటాయి, కానీ,తరుచూ సుగుణాలు వాటిని అధిగమిస్తూ ఉంటాయి. అమ్మకి కూడా పక్షపాత బుద్ధి ఉంటుంది, అది అప్పుడప్పుడూ తన పవర్ ఫుల్ పాత్రను పోషిస్తూనే ఉంటుంది, కానీ,తరుచూ సమత్వబుద్ధి దానిని అధిగమిస్తూ ఉంటుంది. ఆవేశం,కావేశం అమ్మకు కూడా తప్పనిసరిగా కలుగుతుంటాయి, అవి అమ్మను వశపరుచుకోవాలని ఉవ్విళ్ళుఊరుతూనే ఉంటాయి, కానీ, తరుచూ ఆవేశాన్ని ఆత్మీయత, కావేశాన్ని ఆర్ద్రత అధిగమిస్తూ ఉంటాయి. అవివేకం,అసహనం అమ్మను కూడా త

గొలుసు కవిత

కవితా స్రవంతి
అయ్యయ్యో ! శివ శివా! - (సూత్రంః శివ నిందాస్తుతి. మొదటి రెండు వాక్యాలు నిందాస్తుతి, మూడవ వాక్యం స్తుతితో శివతత్వాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం. మహాశివరాత్రి తరుణంలో మనబడి భాషాప్రేమికులు అల్లిన మారేడు దళ మాలిక.  ఆలోచనః వేణు ఓరుగంటి )   ఎద్దునెక్కుతావు, పులితోలు తొడుగుతావు భూతదయ నీకెక్కడయ్యా భూతేశా? శివ శివా! పంచభూతాలూ నువ్వేకదా ఓ పరమేశా! (వేణు ఓరుగంటి)   బూడిద రాస్తావు, పుర్రెల హారం చుడతావు! నీదేమి అందమయా గౌరీశా? హరహరా! నీలో సగమైనది జగన్మోహనం ఓ అర్ధనారీశా! (భాస్కర్ రాయవరం)   త్రిశూలం పట్టుకుంటావు, శ్మశానంలో ఉంటావు, నువ్వంటే భయంతో చావాలి కానీ, హరోం హర! చచ్చినాకా నీదగ్గరకే చేరాలని  తపస్సు!  మృత్యుంజయా! (వేణు ఓరుగంటి)   బొమ్మతల కొట్టేవు, బొమ్మకు తలపెట్టేవు ఇదేమి తిక్కనో తెలీదు కానీ, తిక్కశంకరయ్యా! చక్కటి కథలురాసిచ్చే బొ