కవితా స్రవంతి

గొలుసు కవిత – రైలు ప్రయాణం

కవితా స్రవంతి
- (మనబడి స్వచ్చంద సేవకుల బృందం - భాస్కర్ రాయవరం, మల్లిక్ దివాకర్ల, కిశోర్ నారె, శైలజ కొట్ర, సుజన పాలూరి) రైలు ప్రయాణం అంటేనే అదో వింత సరదా మనసులోన పొంగిపొరలే జ్ఞాపకాల వరద! రిజర్వేషన్ ఆఫీసులో మొదలుకదా ఆ సరదా అది ఉంటే ప్రయాణమే హాయి కదా సోదరా! సెలవంటూ సరదాగా సాగనంపు బంధువులు వెళ్ళవద్దు ఉండమంటు కన్నీళ్లతో బంధాలు ఉండలేని వెళ్ళలేని మనసు ఊగులాటలు ఇంత రైలు ప్రయాణాన అంతులేని అనుభూతులు అన్నీ మరచి చుట్టూ చూస్తే ఎన్ని తమాషాలు! కిటికీ పక్కన సీటుకోసం పిల్లల కుస్తీపట్లు, ఎంత వింత అంత స్పీడు వెనక్కెెళ్ళే చెట్లు ఊయలూపు పయనంలో ఇట్టే కునికిపాట్లు! నేల తుడుస్తూ డబ్బులు అడిగే పిల్లల జాలి చూపులు గుండెను పిండే గొంతుకతోటి కబోది పాడే గీతాలు అందరుచేరి లాగించేసే చాయ్, సమోసాలు ఎదురు సీట్లో సీతను చూసి బాబాయ్ వేసే ఈలలు అది గమనించిన వాళ్ళ నాన్న కొరకొర చూసే చూపులు! అప్పటిదాకా తెలియన

తెలుగే వెలుగు

కవితా స్రవంతి
- సింహాద్రి (జ్యోతిర్మయి) ప్రపంచ మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! (మనబడి బంధువు వ్రాసిన అద్భుత సాహిత్య ప్రక్రియ. అక్షరమాలతో తెలుగు వెలుగును చిందే తేటగీతులు) 1.తే. గీ. అ మ్మ జోలపాటకు సమమైన తెలుగు ఆ వు పాల కమ్మదనము లమరు తెలుగు ఇ టలి భాషతో సమమని ఎనయు తెలుగు ఈ డులేని మాధుర్యపు ఇంపు తెలుగు. 2.తే. గీ. ఉ గ్గు పాలతో అబ్బెడి ఊసు‌ తెలుగు ఊ హకు తొలిపలుకు నేర్పు ఒజ్జ తెలుగు ఋ ణము దీర్పలేము జనని ఇడిన తెలుగు ఋా తొ‌ మొదలగు పదముల నిడని తెలుగు. 3.తే. గీ. ఎ న్న భాషల లోకెల్ల మిన్న తెలుగు ఏ టి గలగల వినిపించు తేట తెలుగు ఐ క మత్యాన ప్రాంతీయ ఆస్తి తెలుగు ఒ. రుల భాషకు అచ్చుల ఊత తెలుగు 4.తే.గీ. ఓ పు చుండె నిర్లక్ష్యము చూప తెలుగు ఔ ర సహనాన భూదేవి, అమ్మ తెలుగు అం త మవనీకు భవితపై ఆశ తెలుగు అః వలదు నాకనకు మన ఆత్మ తెలుగు. 5.తే. గీ. క. వన సామ్రాజ్య విభవమ్ము గన్న తెలుగు

మనిషినే ప్రేమిస్తాను

కవితా స్రవంతి
- శిష్ట్లా. వి.యల్.యన్.శర్మ మనిషి జీవితానికి ప్రయాణం కావాలి కాలమనే వాహనం కావాలి చైతన్యమనే స్పందన కావాలి మజిలీలలో అనుభవాలు దాచుకొనే మనస్సు కావాలి..... ఈ ప్రయాణం నీ ఒక్కడిది కాదు నీ ఒక్కడికోసం కాదు కాలవాహినిలో నీవు కలసిపోయేవరకు...... నీ తోటి జీవి కొరకు.... ప్రక్కవానితో కలిసి బంధాల్ని ఆస్వాదిస్తూ మనిషిగా చరిత్రవౌతూ... మనసు సంద్రంలో భావాల అలలతో తీరాలు చేరాలనే తపనతో బడబాగ్నులు దాచుకుంటూ తుఫానులను తట్టుకుంటూ.... మనుషుల్ని కలపాలని మనిషిగా నిలపాలని నీ ప్రయాణం మనీషిగా సాగాలని.... జీవనదులన్నీ సముద్రంలో కలిసినట్లు మనసు జీవజల ప్రవాహం కాల సముద్రంలో కలిసి మనిషిని అందించాలని...... అందుకే మనిషి ప్రయాణమంటే నాకిష్టం.....అందుకే మనిషినే ప్రేమిస్తాను మనిషినై ప్రేమిస్తాను!

అమ్మ

కవితా స్రవంతి
- తమిరిశ జానకి ప్రపంచ మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ముత్యాలు చుట్టి వేశాను అమ్మ మెడలో ! మంచి ముత్యాలు అక్షరముత్యాలవి ఆమె నా తెలుగుతల్లి ! తొలి దైవం అమ్మ తొలి పలుకు తెలుగు పలుకు అది ఎంతో ముద్దులొలుకు ! తొలి అడుగు తడబడినా తల్లికి అది మురిపమే ! తొలి ప్రణామం అమ్మకి అది విధాయకం నాకు ! ఉన్నఊరు కన్నతల్లి మాతృభాష మరువతగని వరాలు అవి మదిని నింపు సంతసాలు !

కృష్ణ పలుకు

కవితా స్రవంతి
- కృష్ణ అక్కులు ఆ.వె||వంట చేయు వరకు మంట కావలయును ఇంటిని మసి చేయు మంట వలదు కోపమధిక మయిన కొంపలు ముంచును కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు కలుగు ఆ.వె||పేసు బుక్కు లోన పెరిగిన స్నేహము వాట్స అప్పు లోన పలుకు తీరు నాటి ఉత్తరముకు దీటుగా వచ్చునె కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు కలుగు ఆ.వె||నల్ల ధనము నేడు చెల్లదనుట సరి వలదు హాని బీదవాని కెపుడు కలుపు తీయు నపుడు తులసి పోరాదు కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు కలుగు ఆ.వె||ముద్దు చేయ రాదు మొద్దుబారు నటుల చురుకు కలిగి పనికి ఉరుకు నటుల పెంచినపుడె బిడ్డ మంచిగ బ్రతుకును కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు కలుగు ఆ.వె||కలసి బ్రతుకునపుడు కలహాములవి వచ్చు కాని అందులోనె కలదు సుఖము పెద్దలెపుడు మనకు బుద్ది భోధించరె కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు ఆ.వె||పెద్ద నోట్లు రద్దు పేదవాడికి పాట్లు కొత్త నోట్ల కొరత కొంప ముంచె మోడి మాపైనేల మోపితివి బరువు కృష్ణ పలుకు వినగ గెలుపు కలుగు ఆ.వె