శీర్షికలు

పంచాంగం

శీర్షికలు
Click here to download in pdf format / పి.డి.ఎఫ్. ఫార్మాట్ లో పొందుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి   పంచాంగ కర్త : బ్రహ్మశ్రీ మారేపల్లి వెంకట నాగ శాస్త్రి గారు

పద్యం – హృద్యం

శీర్షికలు
- పుల్లెల శ్యామసుందర్ ఈ క్రింది "ప్రశ్న"కు పద్యరూపములో జవాబు పంపాలి. మీ జవాబులు విద్యుల్లేఖ ద్వారా (e-mail : padyam_hrdyam@yahoo.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఈ శీర్షికలో ప్రచురించడానికి పాఠకులనుండి పూరణలు మాత్రమే కాకుండా ప్రశ్నలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రశ్నలు వీలున్నంతలో తేట తెలుగులో ఉండి, సమకాలీనములైతే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. ఈ మాసం ప్రశ్న: సమస్య: రామా యన బూతుమాట రమణీ వినుమా! గతమాసం ప్రశ్న: సమస్య " నీటి పైన వ్రాత నిలిచెను గద" (శ్రీ K.N.వరప్రసాదు, ఏలూరు, గారు పంపినది) ఈ ప్రశ్నకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి. రాజేశ్వరి నేదునూరి, న్యూజెర్సీ తామ రాకు పైన తనరి మెరయుచుండు నీటి పైన వ్రాత నిలచెను గద నేతి బీర లోన నేయెంత నిండునో నీలి మేఘ మంత నీటి బుడగ పోచిరాజు కామేశ్వర రావు, రాయిపూర్ దేశ దాస్య మెల్లఁ ద