కవితా స్రవంతి

ఆచారాల పేరిట

– భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు

ఆచారాలపేరిట అజ్ఞానానికిలోను కాకండి.
విచారాలపేరిట విజ్ఞానానికిదూరంకాకండి.
ఆచార్యులపేరిట అజ్ఞానులనుఆదరించకండి.
జాతకాలపేరిట జీవితాలనుబలిచేసుకోకండి.
కులాలపేరిట కలకలం సృష్టించకండి.
మతాలపేరిట మారణహోమం మొదలెట్టకండి.
దైవంపేరిట దగాచేయకండి.
నమ్మినవారిని నట్టేటముంచకండి.
ప్రవచానాలపేరిట అసత్యాన్నిప్రచారంచేయకండి.
మతమార్పిడిపేరిట మూర్ఖులనుముంచకండి.
భక్తిముసుగులో భ్రమలనుప్రోత్సహించకండి.
శక్తిపాతంపేరుతొ సత్యాన్నివక్రీకరించకండి.
దైవానుగ్రహానికి దగ్గరదారులువెతకకండి.

****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked