జగమంత కుటుంబం

యద్దనపూడి సంస్మరణ

లేఖి మహిళా చైతన్య సాంసృతిక సంస్థ, శ్రీ త్యాగరాయ గాన సభ, రాగసప్త స్వరం…. సంయుక్త అద్వర్యంలో కళా సుబ్బారావు కళా వేదిక పై ప్రముఖ రచయిత్రి యద్దనపూడి సులోచన రాణి సంస్మరణ సభ జరిగింది.  జంట నగరాల సాంస్కృతిక సంస్థలు, కవులు, రచయిత్రులు పాల్గొన్నారు.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked