సంగీత రంజని

సంగీత రంజని

వైణిక సార్వభౌమ ఈమణి శంకరశాస్త్రి శతజయంతి సభ

సిలికానాంధ్ర SAMPADA సగౌరవంగా నిర్వహించిన మహామహోపాధ్యాయ ఈమణి శంకరశాస్త్రి శతజయంతి ఉత్సవంలో ప్రముఖుల ప్రసంగాలు, విదుషీమణి ఈమణి కల్యాణి లక్ష్మీనారాయణ వీణాకచ్చేరి కింద ఇచ్చిన యూట్యూబ్ వీడియోలో తిలకించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked