కవితా స్రవంతి

తెలుగు తల్లి

– బులుసు వెంకటేశ్వర్లు

మధురమైన తెలుగుతల్లి
మది పూచిన కల్పవల్లి
పూలతేనే జావళి లో
పులకించిన వెలుగువల్లి

ఆణిముత్యముల వంటి అక్షరములురా
అమ్మ మాట తొలిపాఠం అయిన భాష రా “2”
జీవనదుల గలగలలై నినదించునురా
జానపదుల గుండెల్లో నిదురించునురా

తమిళ కవులు మనసుపడిన
తరతరాలు విరబూసిన
వెలుగుల వెన్నెల మడుగు
కైతల ముత్యాల గొడుగు “2”
పద్యానికి గద్యానికి పరిమళమ్ములద్దురా
తల్లి భాష మారువకుంటే
జీవితమె ముద్దురా

 

*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked