బాలాంత్రపు నివాళులు

మరికొన్ని నివాళులు

బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు గారికి నివాళులు (ఫేస్ బుక్ మాధ్యమంలో బాలాంత్రపు ప్రసూన గారి పేజీలో వచ్చిన నివాళులను ప్రచురించటానికి అనుమతినిచ్చారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు!) జేజి మావయ్యా తిరిగి రావూ ? -వీర నరసింహ రాజు జేజి మావయ్యా … నేను దిబ్బ రొట్టి అబ్బాయిని. ప్రొద్దున్నే మీరు రేడియో లో ఆరంభించిన భక్తి రంజని వింటే బోలెడు భక్తి వస్తుందని మా జేజమ్మ చెప్పేది . అందులోనూ ఆదివారం వస్తే శ్రీ సూర్య నారాయణా మేలుకో హరి సూర్యనారాయణా వింటుంటే భలే భలే ఈ రోజు ఆదివారం స్కూల్ కి సెలవు దినం అని గుర్తుకు వచ్చి ఎంచక్కా ఆడుకోవచ్చని అనిపించి సూర్యదేవుడికి మొక్కేసి మళ్ళీ జేజమ్మ వచ్చి అరిచే దాక ముసుగు కప్పేసేవాడిని తెలుసా. ఇంతలో "రారే రారే పిల్లలారా " అనే పాట వింటే ఉత్సాహం పొంగుకొచ్చెదనుకో . అమ్మ , జేజమ్మో మాకు తాయిలం పెడుతుంటే "తాయిలం పాట" గుర్తొస్తుంది .చిన్నపుడు జేజమ్మ వాళ్లకు కూడా తెలియని ధర్మ సందేహాలు తీర్చేట్ట

కె.ఎన్.మల్లీశ్వరి

బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు గారికి నివాళులు (ఫేస్ బుక్ మాధ్యమంలో బాలాంత్రపు ప్రసూన గారి పేజీలో వచ్చిన నివాళులను ప్రచురించటానికి అనుమతినిచ్చారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు!) శతపత్ర సుందరుడు (శతపత్ర సుందరునికి వీడ్కోలు, వదిలివెళ్ళిన సంగీత సాహిత్య సంపదలకి జేజేలు.'ధరణీతల చంద్రశిల తరళ మంటపమున నిలచి యుగములుగ పరిభ్రమింతుమిక' రజనీ, విభావరీ వీడ్కోలు. హేమచంద్ర గారూ, ప్రసూన గారూ శిశువు చిత్రనిద్రలోకి జారుకున్నాడు. ఆయన మలి బాల్యానికి మీరు తల్లిదండ్రులయ్యి కాలాన్ని మీ చేతిలోకి తీసుకుని, మృత్యువు అంచుల నుంచి వెనక్కి తెచ్చి,దశాబ్దంపైన ఆ పెన్నిధిని కాపాడారు. మీకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు, ఇపుడిక ఈ వెల్తి, ఖాళీ పూడ్చలేనిది. మీతో మేమున్నాము.) దాదాపు పాతికేళ్ళ కిందట తెలుగు యూనివర్సిటీ లో సంప్రదాయ నవ్యసాహిత్యం పాఠాలు చెప్పిన బాలాంత్రపు రజని కాంతారావు గారు,ఎంతటి వారో కూపస్థ మండూకాల వంటి మాకేమి తెలుసు ! ఓ పెద్ద వయసు

శ్యామల

బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు గారికి నివాళులు ఫేస్ బుక్ మాధ్యమంలో బాలాంత్రపు ప్రసూన గారి పేజీలో వచ్చిన నివాళులను ప్రచురించటానికి అనుమతినిచ్చారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు!) రజనిగంధం (నిన్న విశాఖసాహితి వారు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావుగారి సాహిత్య సంగీత సమారాధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అందులో నా ప్రసంగ సారాంశం. ఆచార్య కోలవెన్ను మలయవాసిని గారి అధ్యక్షతన, ఆచార్య ప్రసన్న కుమార్ గారి ప్రధానోపాన్యాసంతో, ఆచార్య వేదుల సుబ్రమణ్యం గారు, ఎఐఆర్ నుంచి వచ్చిన వక్తలు ఆచార్య సూర్యారావు తదితర వక్తలు ప్రసంగించి సభని సుసంపన్నం చేశారు. మండపాక శారద గారి శిష్యులు, మరియు డా. కమల, శ్రీమతి రాజేశ్వరి సరస్వతి తదితరులు రజని పాటలు పాడి శ్రోతలనలరించారు.) ఏ దృక్పధంతో చూసినా రజనీకాంతరావు గారు ఒక సంస్థ. ఒక కళ కాదు ఒక సంగీతం కాదు ఒక కవిత్వంకాదు. ఏది తల్చుకున్నా ముందుండే పేరు రజని గారిది. అరు ఏఐఆర్ విజయవాడలో వుండి చేసిన సాహితీ సేవ,

సుధాకర్

బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు గారికి నివాళులు (ఫేస్ బుక్ మాధ్యమంలో బాలాంత్రపు ప్రసూన గారి పేజీలో వచ్చిన నివాళులను ప్రచురించటానికి అనుమతినిచ్చారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు!) సంగీత గంగోత్రి ఇరవయ్యేళ్ల క్రితం సంగతి...విజయవాడ ఆకాశవాణి కేంద్రంలో 'సంగీత గంగోత్రి' అనే విలక్షణమైన సంగీత రూపకం,'సంగీత,సాహిత్య సవ్యసాచి' డాక్టర్ బాలాంత్రపు రజనీకాంతారావు గారి నిర్వహణలో రూపుదిద్దుకుంటోంది... శివుని సద్యోజాతాది అయిదు ముఖాల నుండి సప్తస్వరాల ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది? డమరుక నాదం నుండి అచ్చులు,హల్లులు ఎలాపుట్టాయి? రాగ,తాళాలు,సంగీత రచనలు ఎలా ఆరంభమైనాయి? మొదలైన ఎన్నో అంశాలను సోదాహరణంగా వివరిస్తూ రజనీగారు వ్రాసిన రూపకం,రికార్డవుతోంది.నెమలి కూత,ఎద్దు రంకె,ఏనుగు ఘీకారం... వంటి ఏడు శబ్దాల నుండి సప్తస్వరాల స్థాయిలు నిర్ణయమైనాయని వ్యాఖ్యాతచే చెప్పించి, ఆ ధ్వనులను శ్రోతలకు వినిపించేందుకు ప్రఖ్యాత మిమిక్రీ కళాకారులు సిల్వెస్టర్

వంశీకృష్ణ

బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు గారికి నివాళులు (ఫేస్ బుక్ మాధ్యమంలో బాలాంత్రపు ప్రసూన గారి పేజీలో వచ్చిన నివాళులను ప్రచురించటానికి అనుమతినిచ్చారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు!) రజనీ గంధ సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే అనే పద బంధం చాలా కొద్దిమందికే నప్పుతుంది . సరస సాహిత్య స్వరస సంగీత స్తనయుగళే అని కాళిదాసు సరస్వతీ దేవిని ప్రార్ధించాడు . ఈ రెండు సమపాళ్లలో ఒకరిలోనే ఉండి ఆ ఒక్కరూ నూరు శరత్తులు వీక్షించి తన చుట్టూ వున్నా ప్రపంచాన్ని రాగ భరితము ,పరిమళ భరితము చేస్తే ఆ పుంభావ సరస్వతిని మనం బాలాంత్రపు రజని అంటాము . ఆ రజని ఇక లేరు. టి వి అనే మాధ్యమం సకల సంస్కృతులను మాయం చేయక ముందు తెలుగు వాడికి సాంస్కృతిక దారి దీపం ఆకాశవాణి . రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ గారు ఆకాశవాణి అని నామకరణం చేస్తే దాన్ని ఇంటింటి పేరు గా మలిచింది రజని . ప్రారంభ దశలో ఆకాశవాణికి జవం ,జీవం బాలాంత్రపు రజనీ కాంత రావు గారే. పాప్ , రాక్ సంగీతాల్లాంటి స