చిత్ర రంజని

చిత్ర రంజని మే 2018

మిల్పీటస్ పట్టణంలోని రాంచో మిడిల్ స్కూల్ (Rancho Middle School) విద్యార్థులు ఆర్ట్ క్లాసులో (Art Class) గీసి, గ్రంథాలయంలో ప్రదర్శించిన చిత్రాల్లోని నలుపు-తెలుపు (Black and White) చిత్రాలు కొన్ని. (Credits to students and their teacher James Coulson)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked