సంగీత రంజని

సంగీత రంజని

వైణిక సార్వభౌమ ఈమణి శంకరశాస్త్రి శతజయంతి సభ సిలికానాంధ్ర SAMPADA సగౌరవంగా నిర్వహించిన మహామహోపాధ్యాయ ఈమణి శంకరశాస్త్రి శతజయంతి ఉత్సవంలో ప్రముఖుల ప్రసంగాలు, విదుషీమణి ఈమణి కల్యాణి లక్ష్మీనారాయణ వీణాకచ్చేరి కింద ఇచ్చిన యూట్యూబ్ వీడియోలో తిలకించండి.

సంగీత రవళి – బాలమురళి

(బాలమురళీకృష్ణ జయంతి ఉత్సవం) SAMPADA (Silicon Andhra Music, Performing Arts, and Dance Academy) జులై 4న డా. మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ జయంతి ఉత్సవాన్ని అత్యంత ఘనంగా, శ్రవణానందకరంగా జరిపింది. ఎందరో సంగీత కళాకారులు వారి శిష్యులతో పాల్గొని, ప్రేక్షకులను అలరించి బాలమురళి జ్ఞాపకాలను, తమకున్న అనుబంధాలను మధురంగా నెమరువేసుకున్నారు. మూడు గంటలకు పైగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని కింద ఇచ్చిన మూడు యూట్యూబ్ వీడియోల్లో వీక్షించండి. సంగీత డోలల్లో తరించండి.  

సంగీత రంజని

సిలికానాంధ్ర సంపద సంగీత విభాగం ఆచార్యులు, కర్ణాటక విద్వన్మణి డా. పద్మ సుగవనం తో ముఖాముఖీ

శ్రీరామదాసు జయంతి

విద్వాన్ DV మోహనకృష్ణ గారి సంగీత కచేరీ గంటలు 10:30:00 దగ్గరనుండి వినండి. అంతకు ముందు సంపద విద్యార్థుల సంగీతనాట్య సమ్మేళనాలను వీక్షించండి.