పాఠకుల స్పందన

పాఠకుల స్పందన

పాఠకుల స్పందన
Response to: response to january2017 patakulaspandana Name: Sridevi City: Hyderabad Message: Sir, Do we have to subscribe the magazine to send our writings   Editor: Madam ! You can subscribe to get mail alerts about SujanaRanjani. You can always visit - sujanaranjani.siliconandhra.org - Please send your writings.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Response to: response to january2017 silicanandra Name: B V S S PRASAD City: GUNTUR Message:  మీ పత్రిక చాలా బాగుంది, మీ కు వ్యాసాలు పంపాలంటే ఏమీ చేయాలి. Editor: If possible send your essays in Unicode. Otherwise, PDF, image

పాఠకుల స్పందన

పాఠకుల స్పందన
Response to: response to january2017 patakulaspandana Name: సాగర్ల సత్తయ్య City: నల్లగొండ Message: పత్రిక చాలా బాగుంది. అన్ని అంశాలు చదివించేవిగా ఉంటున్నాయి. ధన్యవాదములు Response to: response to january2017 katha4 Name: Dr.V.Ramana rao City: visakhapatnam Message: manishiki kavalasinadi manavatvam , toti manushulanu premichatam, preminchatam chetakakpote kanisam toti manishi laga chudatam. such subrata peruto manassanta murike. e rojullo rayavalasina kadha kadu. pillaki kavalsinavi samakurchakunda vettichakiri ela cheyinchu kuntaru. katha baledu. Response to: response to january2017 annamayya Name: Dr.V.Ramana Rao City: visakhapatnam Message: annamayya padalaki sariyaina bhavamu vyakta parachatam kastam. e keertana lo ekkuva grandhika padalu levu. unnavatini sulabha