సుజననీయం

కీ.శే. చంద్ర గారికి సుజనరంజని నివాళి

ప్రఖ్యాత చిత్రకారుడు, కీ.శే. చంద్ర గారికి సుజనరంజని నివాళి!

కొద్ది రోజుల కాలం చేసిన చిత్రకారుడు చంద్ర గారితో సిలికానాంధ్ర సంస్థకు, సుజనరంజని మాసపత్రికకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉన్నది. వాటి అక్షర గుర్తింపు చిహ్నాలను (logos) తీర్చి దిద్దింది ఆ మహనీయుడే.

అలాగే, అన్నమయ్య అంటే ఇలాగుండాలి అని అన్నమయ్య ఉత్సవాల కోసం పదకవితామహుణ్ణి కో అందమైన రూపం కల్పించి ప్రపంచమంతా అందరూ ఉపయోగించుకునేలా చేసింది ఆ అపురూప శిల్పియే.

ప్రతి ఏడు వెలువడే ప్రత్యేకసంచికలలో కొన్నింటికి ముఖచిత్రం వేయటమే కాకుండా లోపలి కథలు, కవితలకి బొమ్మలు కూడా గీసారు. ఈ పనుల్లో వారితో ఫోనులో పలుసార్లు సంభాషించటం జరిగింది. వారిని గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడల్లా ఆ మాటలు నెమరువేసుకుంటాను.

తెలుగు ప్రజలకు తీర్చలేని లోటు అతని మరణం.

ఓం శాంతిః

– తాటిపాముల మృత్యుంజయుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked